O nas


BIOENERGIA Sp. z o. o. została powołana dla realizacji projektów i przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej, których celem jest wytwarzanie czystej energii.


Spółka oferuje swoim klientom kompleksową obsługę od projektów wszelakich urządzeń z dziedziny gazyfikacji biomasy, poprzez ich montaż łącznie z pozyskaniem finansowania z funduszy unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska dalszym ich prowadzeniem w celu szybkiego komercyjnego uruchomienia i późniejszej eksploatacji jak i przygotowaniem od początku własnych inwestycji w dziedzinie gazyfikacji biomasy.

 

Zajmujemy się zagadnieniami z dziedziny energetyki i ciepłownictwa z odnawialnych źródeł, układami kogeneracji oraz oferujemy we współpracy z naszymi partnerami innowacyjną jak i najbardziej przyjaznej środowisku technologię przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Technologia ta pozwala na wykorzystanie poprzez hydroseparację i biodegradację zmieszanego strumienia śmieci jako niekończącego się źródła energetycznego.

 

BIOENERGIA jest członkiem Klastra 3x20 przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Klaster ukierunkowany jest na koordynację rynkową podmiotów działających na rzecz realizacji unijnego pakietu energetycznego 3x20, celem którego działania jest promocja, wdrażanie i upowszechnianie w Polsce celów polityki energetycznej Unii Europejskiej.

 

Dodatkowe informacje